کف حفاری (۵۵-۱)

کف حفاری (۵۵-۱) یک عامل کف کننده قوی جهت مصارف حفاری است که ویژگی های کف کنندگی موثری در آب شیرین از خود نشان می دهد. فرمولبندی منحصر بفرد آن سازگاری با غلیظ کنند هایی مثل C.M.C.،که معمولاً برای افزایش ثبات کف بکار برده میشود، می باشد. می باشد.

شکل ظاهری مایع
رنگآبی
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 1.02 ± 0.02
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 7 ± 1
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 5 ± 3
نقطه انجماد (درجه سانتیگراد ) -3 تا -5
رسوب0

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


کف حفاری (۵۵-۱) در شرایط معمولی و محیطی دارای ثبات می باشد. با این حال، باید در محل سقف دار نگهداری شود و باید از نور مستقیم آفتاب و هوای بسیار سرد اجتناب شود. از قلاب جهت جابجایی بشکه های پلاستیکی استفاده نکنید. اری شود.

کف حفاری (۵۵-۱) از مواد شیمیایی غیر سمی فرموله شده است، و هیچ گونه آسیبی به پوست ندارد، ولی در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو و از توصیه پزشک پیروی نمایید.


کف حفاری (۵۵-۱) در بشکه های پلاستیکی ۲۲۰ لیتری روی پالت بسته بندی میشود. این محصول معمولاً برای بیش از ۵ سال دارای ثبات می باشد.