کف آتش نشانی (۱۲-۱) – فلورو پروتئینی ۳%

کف فلوروپروتئینی(۱۲-۱) یک کف پروتئینی اقتصادی و موثر بوده که خاصیت از در هم کوبیدن سریع آتش و مقاومت ضد آتشی موثری از خود نشان می دهد. این کف، پوشش پایداری از حباب روی سطح آتش های هیدرو کربنی و دیگر مایعات قابل اشتعال ایجاد می کند.

مشخصات کلی کف پروتئینی

شکل ظاهریمایع
رنگ قهوه ای تیره
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد1.18±0.02
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد0.5 ± 7
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد7 ± 21
نقطه انجماد (درجه سانتیگراد)-7 تا -12
رسوب0.2
گستردگی 8 - 12

کف فلوروپروتئینی (۱۲-۱) در شرایط معمولی و محیطی بمدت زیادی پایدار می باشد. با این حال، بخاطر فاسد شدن بشکه های پلاستیکی آن، از قرار دادن بسته آن زیر نور مستقیم آفتاب اجتناب کنید. از انداختن بشکه ها از جای بلند خود داری کرده از قلاب جهت جابجایی استفاده نکنید. همچنین بهتر است بشکه ها روی پالت نگهداری شود

این کف معمولاً بی خطر بوده و هنگام تماس با دست غیر سمی می باشد، ولی در صورت تماس با چشم با مقدار زیادی آب شستشو داده و از توصیه پزشک پیروی نمایید.

کف فلوروپروتئینی (۱۲-۱) در بشکه های پلاستیکی ۶۰ یا ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. همچنین این کف به درخواست مشتری در بشکه فلزی هم بسته بندی میشود، ، ولی توصیه میشود از بشکه های پلاستیکی استفاده شود.

کف فلوروپروتئینی (۱۲-۱) بعنوان یک کف با گستردگی پایین در نظر گرفته می شود، و میزان کف به آب معمولاً ۳ درصد باشد، و وقتی گستردگی آن از ۸-۱۲ برابر تنظیم گردد، دارای بیشترین بازدهی اطفاء آتش خواهد بود.