کف آتش نشانی (۴۵-۱) – مقاوم الکلی  کف آتش نشانی (۴۵-۱) یک کف آتش نشانی خاصی می باشد که در آتش های ایجاد شده توسط مایعات قابل اشتعال حل شونده در آب، مثل الکل ها، هیدروکربن های اکسیژنه، مونومر ها و دیگر حلال های آلی، بکار برده میشود.

مشخصات کلی کف آتش نشانی (۴۵-۱)

شکل ظاهریمایع
رنگقهوه ای
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد1.04 ± 0.02
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 7±1
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد12 ± 5
نقطه انجماد (درجه سانتیگراد)-10 تا-12
رسوب (%) 0
گستردگی 8 - 12

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد

کف آتش نشانی (۴۵-۱) در شرایط معمولی و محیطی بمدت زیادی پایدار می باشد. با این حال، بخاطر فاسد شدن بشکه های پلاستیکی آن، از قرار دادن بسته آن زیر نور مستقیم آفتاب یا در هوای بسیار سرد اجتناب شود. از انداختن بشکه ها از جای بلند خود داری کرده از قلاب جهت جابجایی استفاده نکنید. بهتر است بشکه ها روی پالت نگهداری شود.

این کف از مواد شیمیایی غیر سمی ساخته شده و هنگام تماس با دست یا پوست بی خطر می باشد ، ولی از هر گونه تماسی با چشم و یا بلع کاملاً خودداری شود، در صورت تماس با چشم فوراً با مقدار زیادی آب شستشو داده و از توصیه پزشک پیروی نمایید.

فوم آتش نشانی (۴۵-۱) در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. همچنین این کف به درخواست مشتری، در بشکه فلزی هم بسته بندی میشود، ولی توصیه میشود از بشکه های پلاستیکی استفاده شود.

فوم آتش نشانی (۴۵-۱) معمولاً برای آتش های ایجاد شده از مایعات قابل اشتعال مثل حلال ها، الکل ها، کتان ها، آمین ها، اسید ها، یا دیگر ترکیبات آلی اکسیژنه و همچنین هیدروکربن های مایع بکار برده میشود. توسط educators های خط معمولی برای ایجاد کف کم انبساط با حداکثر نسبت ۸-۱۲ برابر استفاده میشود، تا لایه ای ضخیم روی سطح مایعات در حال اشتعال ایجاد کند. نباید بطور همزمان با پودر های آتش نشانی بکار رود.