پودر آتش نشانی (PO-800)

پودر آتش نشانی (PO-800) یک پودر اطفاء حریق چند منظوره با پایه ترکیبات منو آمونیوم فسفات بوده که برای آتش های کلاس A+B +C مناسب میباشد. بطور ویژه برای موادی مثل بنزین، پلاستیک، لاستیک، چوب، منسوجات و غیره ، مناسب میباشد.

پایهآمونیوم
کلاس آتش Aو B و C
رنگ زرد
چگالی ظاهری gr/cm 0.8 ± 0.9
درصد رطوبت حداکثر، 0.2 وزنی
بسته بندیکیسه های پلاستیکی دو جداره
کیسه های پلاستیکی در بشکه پلی اتیلن اختیاری

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


این محصول قابل اشتعال یا سمی نیست، با این حال، در صورت امکان این پودر را استنشاق نکنید. در صورت تماس با چشم، آنرا با آب بشویید.


در شرایط طبیعی و دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد نگهداری شود. از قلاب استفاده نکرده و کیسه ها را در ارتفاعی بیش از ۵/۱ متر روی هم قرار ندهید. توصیه میشود در هوای خشک و دور از هر گونه رطوبت یا شرایط مرطوب و همچنین روی پالت نگهداری شود. پودر آتش نشانی (PO-800) (پایه آمونیوم) را با پودر های آتش نشانی دیگر با پایه متفاوت مخلوط نکنید.