پودر آتش نشانی (PO-900)

پودر آتش نشانی (PO-800) یک پودر اطفاء حریق چند منظوره با پایه ترکیبات منو آمونیوم فسفات بوده که برای آتش های کلاس A+B +C مناسب میباشد. بطور ویژه برای موادی مثل بنزین، پلاستیک، لاستیک، چوب، منسوجات و غیره ، مناسب میباشد.

پایه آلکالین (قلیایی)
کلاس آتشD
رنگ آبی
چگالی ظاهری gr/cm 1.09 ± 0.1
درصد رطوبت حداکثر، 0.2 وزنی
بسته بندیکیسه های پلاستیکی دو جداره
کیسه های پلاستیکی در بشکه پلی اتیلن اختیاری

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


این محصول قابل اشتعال یا سمی نیست، با این حال، در صورت امکان این پودر را استنشاق نکنید. در صورت تماس با چشم، آنرا با آب بشویید.


در کیسه های پلاستیکی دو جداره ۲۵ کیلویی بسته بندی میشود. لباس مناسب پوشیده و از عینک ایمنی استفاده نمایید. با پودر های آتش نشانی و مواد شیمیایی دیگر مخلوط نکنید. در شرایط طبیعی و دور از نور مستقیم آفتاب یا حرارت زیاد نگهداری شود. از قلاب استفاده نکرده و کیسه ها را در ارتفاعی بیش از ۵/۱ متر روی هم قرار ندهید. در هوای خشک و دور از رطوبت و روی پالت نگهداری شود.