ضد کف (FF-17000)

ضد کف (FF-17000) یک عامل ضد کف و کف زدای موثر در سیستم های آبی، که تمایل دارند حین عملیات کف کنند، میباشند. آنها کاملاً در سیستم های آبی پراکنده میشوند. آنها همچنین حباب ها یا کف های ایجاد شده در سیستم های آبی را از بین برده و بعنوان عامل های ضد کف عمل می نمایند. از آنها در صنایع پالپ و کاغذ، پتروشیمی، رنگ و مواد رنگی، جوهر، مواد شیمیایی، نساجی، پلیمر و رزین استفاده میشود.

شکل ظاهریمایع
رنگزرد روشن
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.05 ± 0.85
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 6
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 5 ± 10
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


ضد کف (FF-17000) در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود

ضد کف (FF-17000) فرار و سمی نمیباشد. در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب و صابون بشویید. در صورت تماس با چشم، فوراً با آب زیاد شستشو نمایید و از توصیه پزشک پیروی نمایید.


ضد کف (FF-17000)، در بشکه های پلاستیکی ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. از قرار دادن بسته بندی آن در نزدیک شعله یا آتش مستقیم خود داری نمایید. با دقت حمل شود و هنگام جابجایی از قلاب استفاده نکنید


کاتالوگ ضد کف FF-17000

کاتالوگ ضد کف FF-17000

کاتالوگ ضد کف FF-17000

کاتالوگ ضد کف FF-17000

 

 

 

ضد کف (FX-340)

ضد کف (FX-340) یک عامل کنترل کننده کف چند منظوره می باشد. بعنوان دیفومر عمل می کند و از شکل گیری حباب جلوگیری می نماید، همچنین، بعنوان عامل آنتی فوم عمل کرده و حباب ها و کف ایجاد شده در حین عملیات را از بین می برد.

شکل ظاهری مایع
رنگزرد
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.81
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 5
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 5 ± 3
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


ضد کف (FX-340) در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود

در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو نمایید.


ضد کف (FX-340)، در بشکه های پلاستیکی ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. از قرار دادن بسته بندی آن در نزدیک شعله یا آتش مستقیم خود داری نمایید. با دقت حمل شود و هنگام جابجایی از قلاب استفاده نکنید