ضد کف (ET-1222) – امولسیون سیلیکونی

سیلیکون های امولسیونی (ST-1000)، ضد کف ها و کف زداهای موٍثر در سیستم های آبی که تمایل دارند حین عملیات کف کنند، میباشند. آنها کاملاً در سیستم های آبی پراکنده میشوند و میتوانند از شکل گیری کف در مقادیر ناچیز جلوگیری کنند. آنها همچنین حباب ها یا کف های ایجاد شده در سیستم های آبی را از بین برده و بعنوان عامل های ضد کف عمل می نمایند. از آنها در دامنه وسیعی از صنایع استفاده میشود، مثل صنایع پالپ و کاغذ، پتروشیمی، رنگ و مواد رنگی، جوهر، مواد شیمیایی، نساجی، پلیمر و رزین، مواد غذایی و نوشیدنی ها و غیره.

مشخصات کلی ضد کف (ET-1212) – امولسیون سیلیکونی

ویژگیمقدار
شکل ظاهری امولسیون مایع
رنگسفید
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 1
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 7
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 80 - 30
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

امولسیون های سیلیکونیST-1000 در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود.

امولسیون های سیلیکونیST-1000 فرار و سمی نیستند. با این حال باید دور از آتش و شعله مستقیم آن قرار گیرد. در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو و فوراً از توصیه پزشک پیروی نمایید.

امولسیون های سیلیکونیST-1000، به درخواست مشتری، در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. با دقت حمل شود و هنگام حمل و جابجایی بشکه های پلاستیکی از قلاب استفاده نکنید

 

 

ضد کف (ET-1212) – امولسیون سیلیکونی

سیلیکون های امولسیونی (ST-6000)، ضد کف ها و کف زداهای موٍثر در سیستم های آبی که تمایل دارند حین عملیات کف کنند، میباشند. آنها کاملاً در سیستم های آبی پراکنده میشوند و میتوانند از شکل گیری کف در مقادیر ناچیز جلوگیری کنند. آنها همچنین حباب ها یا کف های ایجاد شده در سیستم های آبی را از بین برده و بعنوان عامل های ضد کف عمل می نمایند. از آنها در دامنه وسیعی از صنایع استفاده میشود، مثل صنایع پالپ و کاغذ، پتروشیمی، رنگ و مواد رنگی، جوهر، مواد شیمیایی، نساجی، پلیمر و رزین، مواد غذایی و نوشیدنی ها و غیره

مشخصات کلی ضد کف (ET-1212) – امولسیون سیلیکونی

شکل ظاهری امولسیون مایع
رنگ سفید
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.99
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 7
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 200 -80
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

امولسیون های سیلیکونیST-6000 در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود.

امولسیون های سیلیکونیST-6000 فرار و سمی نیستند. با این حال باید دور از آتش و شعله مستقیم آن قرار گیرد. در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو و فوراً از دستورات پزشک پیروی نمایید

امولسیون های سیلیکونیST-6000، به درخواست مشتری، در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. با دقت حمل شود و هنگام حمل و جابجایی بشکه های پلاستیکی از قلاب استفاده نکنید

کاتالوگ ضد کف ET-1212

کاتالوگ ضد کف ET-1212

کاتالوگ ضد کف ET-1212

کاتالوگ ضد کف ET-1212