ضد کف (ET-1911) – امولسیون سیلیکونی

 سیلیکون های امولسیونی (ST-4000)، ضد کف ها و کف زداهای موٍثر در سیستم های آبی که تمایل دارند حین عملیات کف کنند، میباشند. آنها کاملاً در سیستم های آبی پراکنده میشوند و میتوانند از شکل گیری کف در مقادیر ناچیز جلوگیری کنند. آنها همچنین حباب ها یا کف های ایجاد شده در سیستم های آبی را از بین برده و بعنوان عامل های ضد کف عمل می نمایند. از آنها در دامنه وسیعی از صنایع استفاده میشود، مثل صنایع پالپ و کاغذ، پتروشیمی، رنگ و مواد رنگی، جوهر، مواد شیمیایی، نساجی، پلیمر و رزین، مواد غذایی و نوشیدنی ها و غیره

مشخصات کلی ضد کف (ET-1911) – امولسیون سیلیکونی

شکل ظاهری امولسیون مایع
رنگ سفید
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.99
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 7
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 120 -50
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

امولسیون های سیلیکونیST-4000 در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود

امولسیون های سیلیکونیST-4000 فرار و سمی نیستند. با این حال باید دور از آتش و شعله مستقیم آن قرار گیرد. در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو و فوراً از دستورات پزشک پیروی نمایید

امولسیون های سیلیکونیST-4000، به درخواست مشتری، در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. با دقت حمل شود و هنگام حمل و جابجایی بشکه های پلاستیکی از قلاب استفاده نکنید

 

ضد کف (FX-344)

ضد کف (FX-344) یک عامل کنترل کننده کف چند منظوره می باشد. بعنوان دیفومر عمل می کند و از شکل گیری حباب جلوگیری می نماید، همچنین، بعنوان عامل آنتی فوم عمل کرده و حباب ها و کف ایجاد شده در حین عملیات را از بین می برد

مشخصات کلی ضد کف (FX-344)

ویژگیمقدار
شکل ظاهری مایع
رنگ زرد مایل به قهوه ای
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.82
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 5
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 3 ± 6
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


ضد کف (FX-344) در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود. از قرار دادن بسته بندی آن در نزدیک شعله یا آتش مستقیم خود داری نمایید.

در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو نمایید.


ضد کف (FX-344)، در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. با دقت حمل شود و هنگام جابجایی از قلاب استفاده نکنید