ضد کف (X-7-1)

ضد کف (X-7-1) یک ضد کف و کف زدای ویژه ای است که هرگاه کف کردن مشکل مختل کننده ای باشد، کف و حباب ها را کنترل و از بین می برد. این یک پلیمر سیلیکونی بوده که بطور خاص برای استفاده در سیستم های نفت خام، سیالات حفاری مورد استفاده در چاه های نفت، جداسازی مواد فرار و گاز در پیش-پالایش نفت خام، پالایشگاه های شیرین کننده گاز، رقیق سازی نفت خام، تجزیه حرارتی، و کک سازی در پالایشگاه های نفت، طراحی و فرمولبندی شده است.

مشخصات کلی ضد کف (X-7-1)

ویژگیمقدار
شکل ظاهری مایع
رنگ شفاف و شیشه ای
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.981
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 58500(dynamic)
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 60000(kinematic)
نقطه اشتعال (درجه سانتیگراد) بیش از 350 درجه
نقطه ریزش (درجه سانتیگراد)-45 ± 2
کشش سطحی در 20 درجه سانتیگراد (mNm-1) 0.25 ± 21.5

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.

ضد کف (X-7-1) در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. . بهتر است روی پالت نگهداری شود.

در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم، فوراً با آب زیاد شستشو نمایید.

ضد کف (X-7-1)، در بشکه های پلاستیکی ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود با دقت حمل شود و هنگام جابجایی از قلاب استفاده نکنید

end_wptabset]