محصولات شرکت ایمن تاش سپاهان عبارتست از :

  1. مواد شیمیایی آتش نشانی (انواع پودر و کف)
  2. مواد شیمیایی حفاری
  3. آنتی فوم و دیفومر
  4. مواد مختلف اتوکسیله
  5. انواع فوم بتون
    • فوم بتون پروتئینی
    • فوم بتون شیمیایی

 لیست کامل محصولات شرکت ایمن تاش سپاهان: