- پودر آتش نشانی | کف آتش نشانی | آنتی فوم | کف , گل حفاری | ایمن تاش سپاهان - http://www.ementash.com/fa -

محصولات

محصولات شرکت ایمن تاش سپاهان عبارتست از :

  1. مواد شیمیایی آتش نشانی (انواع پودر و کف)
  2. مواد شیمیایی حفاری
  3. آنتی فوم و دیفومر
  4. مواد مختلف اتوکسیله
  5. انواع فوم بتون
    • فوم بتون پروتئینی
    • فوم بتون شیمیایی

 لیست کامل محصولات شرکت ایمن تاش سپاهان: