- پودر آتش نشانی | کف آتش نشانی | آنتی فوم | کف , گل حفاری | ایمن تاش سپاهان - http://www.ementash.com/fa -

ضد کف (FX-344)

ضد کف (FX-344)

ضد کف (FX-344) یک عامل کنترل کننده کف چند منظوره می باشد. بعنوان دیفومر عمل می کند و از شکل گیری حباب جلوگیری می نماید، همچنین، بعنوان عامل آنتی فوم عمل کرده و حباب ها و کف ایجاد شده در حین عملیات را از بین می برد

شکل ظاهری مایع
رنگ زرد مایل به قهوه ای
دانسیته (gr/cc) در 20 درجه سانتیگراد 0.02 ± 0.82
pH در دمای 20 درجه سانتیگراد 1 ± 5
ویسکوزیته در دمای 20 درجه سانتیگراد 3 ± 6
پراکندگیکاملاً پراکنده در آب

توجه: مشخصات فوق الذکر بر اساس درخواست مشتری قابل تغییر می باشد


ضد کف (FX-344) در شرایط معمولی و محیطی برای بیش از یکسال دارای ثبات می باشند. بهتر است روی پالت نگهداری شود. از قرار دادن بسته بندی آن در نزدیک شعله یا آتش مستقیم خود داری نمایید.

در صورت تماس با پوست، کاملاً آنرا با آب بشویید. در صورت تماس با چشم با آب زیاد شستشو نمایید.


ضد کف (FX-344)، در بشکه های پلاستیکی ۲۰، ۶۰ و ۲۲۰ لیتری بسته بندی میشود. با دقت حمل شود و هنگام جابجایی از قلاب استفاده نکنید


کاتالوگ ضد کف FX-344

کاتالوگ ضد کف FX-344

کاتالوگ ضد کف FX-344

کاتالوگ ضد کف FX-344