خاموش کننده های پودر و گاز

خاموش کننده های پودر و گاز:

این خاموش کننده  دارای یک محفظه استوانه ای می باشد که مقدار معینی پودر در آن ریخته و تحت فشار یک گاز مناسب به خارج رانده می شود فشار لازم برای عمل دستگاه با استفاده از گاز ازت یا CO2  تامین می گردد . برای نشان دادن فشار از یک عقربه فشار سنج استفاده می گردد . عقربه بر روی شیر آن نصب و صفحه آن به صورت مدرج به مقادیر فشار یا محدوده رنگ می باشد( سبز برای فشار کافی و قرمز برای فشار ناکافی ) معمولاً وضعیت مطلوب عقربه بعد از موقعیت ساعت ۱۲ است . این دستگاه دارای شیلنگ و سر لوله ساده بوده و راه اندازی آن توسط یک اهرم صورت می گیرد . با فشردن آن یک سوزن که مجرای خروج پودر را بسته است ، آزاد می گردد و تحت فشار گاز، پودر به خارج پاشیده می شود.

خاموش کننده  پودر و گاز بالن دار:

خاموش کننده پودری

منبع تامین فشار در این خاموش کننده گا ز CO2  مایع شده است . این نوع خاموش کننده ها بر دو نوع میباشد:

الف – بالن داخل

ب- بالن خارج

خاموش کننده پودر و گاز بالن داخل به گونه ای طراحی شده است که هنگام عمل با فشار دادن یک اهرم یا زدن ضربه به یک صفحه ، سوزن مربوطه محافظ مجرای بالن را سوراخ نموده و باعث آزاد شدن گاز CO2  شده و آن هم به نوبه خود باعث اعمال فشار وراندن پودر به خارج می شود.

خاموش کننده پودر گاز بالن خارج نیز شامل یک محفظه استوانه حاوی پودر ویک کپسول یا بالن کوچک CO2  است که هنگام عمل ، شیر بالن توسط استفاده کننده باز شده و فشار لازم برای پاشش مواد تامین می گردد.

نکته مهم در بکارگیری این کپسولها این است که اگر به دلایلی پودر داخل دستگاه کلوخه شده باشد ، دستگاه عملاً کارایی ندارد. معمولاً این کلوخه به علت وجود رطوبت و در سطح پودر به مرور زمان بوجود می آید. لذا بهتر است هربار قبل از استفاده با احتیاط کپسول محتوی مواد خاموش کننده سروته شود و سپس مورد استفاده قرار گیرد . مورد استفاده این خاموش کننده ها حریق های دسته A,B,C  میباشد.

خاموش کننده حاوی CO2  :

خاموش کننده CO2  به دلیل قابلیت بالای خنک کنندگی ، خفه کنندگنی آتش ، رقیق کنندگی اکسیژن هوای اطراف حریق ، عدم صدمه مکانیکی به تجهیزات بسیار مناسب است تنها عیب این سیستم قیمت بالای آن نسبت به پودر میباشد.

این دستگاهها از یک سیلندر حاوی CO2  مایع و یک شیر فلکه ، شیلنگ و سر لوله تشکیل شده است . علت شیپور بودن سرلوله ، جلوگیری از یخ زدگی گازدر هنگام  عبور از مسیر میباشد . این خاموش کننده برای حریقهای دسته A,B,C,E  مناسب میباشد.